Home / Tag Archives: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tag Archives: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÀM GÌ?

Theo học ngành này, bạn sẽ tiếp cận với các phương pháp trong công tác xây dựng phát triển nông thôn và kinh doanh nông nghiệp. Chuyên viên phát triển nông thôn làm gì? 1. Nghề phát triển nông thôn là gì? Là chuyên ngành đào tạo cử nhân đáp …

xem blog