Home / Tag Archives: Kỹ sư trồng trọt

Tag Archives: Kỹ sư trồng trọt

GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Ngành khoa học cây trồng là một ngành hiện đang giữ vai trò quan trọng và ngày một phát triển ở nước ta hiện nay. Giới thiệu ngành khoa học cây trồng 1. Ngành khoa học cây trồng là gì? Là chuyên ngành đào tạo cán bộ có kỹ thuật có trình …

xem blog

Kỹ sư trồng trọt – Muôn đời thiếu

Bạn có mơ ước ngày nào đó bạn sẽ: có khả năng cung cấp thực phẩm bổ dưỡng, an toàn và đầy đủ cho mọi người? Tham gia bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên đất đai hữu hiệu hơn? Khám phá phương pháp mới để làm ra …

xem blog