Home / Cẩm Nang / Học thuyết tiến hoá Lamac và Học thuyết Đacuyn – HocHay

Học thuyết tiến hoá Lamac và Học thuyết Đacuyn – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn – HocHay

Sinh Học 12 – Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Học thuyết tiến hoá Lamac

Quan điểm của Lamack về sự hình thành loài hươu cao cổ

Quần thể hươu cổ ngắn sống trong môi trường bình thường thì không có sự biến đổi nào về hình thái. Khi môi trường sống thay đổi, thức ăn trở nên khan hiếm, các con hươu cổ ngắn phải vươn cổ để ăn những lá cây trên cao, dần dần làm cho cổ chúng trở nên dài ra. Tất cả các đặc điểm này đều được giữ lại và di truyền cho thế hệ con cháu thông qua quá trình sinh sản. Dần dần toàn bộ quần thể hươu cổ ngắn trở thành hươu cổ dài và không có cá thể nào bị chết đi.

Nguyên nhân hình thành

 • Môi trường sống thay đổi một cách chậm chạp và liên tục theo những hướng khác nhau → sinh vật chủ động thích ứng với môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan. Cơ quan nào hoạt động nhiều thì liên tục phát triển, cơ quan nào không hoạt động thì dần dần tiêu biến
 • Các đặc điểm thích nghi luôn được di truyền lại cho thế hệ sau.

Kết quả của học thuyết

Từ 1 loài ban đầu đã hình thành các loài khác nhau thích nghi với điều kiện sống khác nhau và không có loài nào bị dịêt vong.

Ưu điểm của học thuyết

 • Đã chứng minh sinh giới, kể cả loài người là 1 sản phẩm của quá trình phát triển liên tục, từ đơn giản đến phức tạp.
 • Bước đầu giải thích được cơ chế tác động của ngoại cảnh thông qua việc sử dụng hay không sử dụng các cơ quan và sư di truyền cho đời sau các tập tính thu được.

Khuyết điểm của học thuyết

 • Chưa hiểu cơ chế di truyền và nguyên nhân phát sinh biến dị.
 • Chưa phân biệt được biến dị di truyền và không di truyền.
 • Sinh vật không chủ động thay đổi những tập quán hoạt động của các cơ quan vì có rất nhiều dạng sinh vật bị diệt vong.

Học thuyết Đacuyn

Quan điểm của Đacuyn về sự hình thành loài hươu cao cổ

Trong quần thể hươu cổ ngắn lúc đầu đã có sẵn những biến dị làm cho cổ chúng dài hơn bình thường. Khi môi trường sống thay đổi những biến dị này trở nên có lợi vì giúp nó ăn được những lá cây trên cao. Những cá thể có biến dị cổ dài sẽ có sức sống cao hơn và sinh sản mạnh hơn, càng ngày số lượng hươu cổ dài càng tăng trong quần thể. Trong khi đó các cá thể có cổ ngắn do thiếu thức ăn sẽ bị chết. Dần dần quần thể hươu cổ ngắn lúc đầu trở thành quần thể hươu cổ dài.

Nguyên nhân hình thành

Trong quần thể tự nhiên đã tồn tại sẵn những biến dị. Khi môi trường thay đổi những cá thể nào có biến dị có lợi giúp sinh vật tồn tại và phát triển thì khả năng sống sót và sinh sản cao hơn, những cá thể nào có những biến dị có hại thì bị đào thải.

Kết quả của học thuyết

 • Hình thành các loài khác nhau từ 1 loài tổ tiên là do quá trình chọn lọc tự nhiên.
 •  Thực chất của CLTN là sự phân hóa khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể và kết quả của CLTN là quần thể sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

Ưu điểm của học thuyết

 • Phát hiện ra vai trò của chọn lọc tự nhiên để lí giải các vấn đề thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc các loài.
 • Là người đầu tiên dùng khái niệm biến dị cá thể (gọi tắt là biến dị) => nguyên liệu chủ yếu của chọn giống và tiến hóa.
 • Thành công trong việc xây dựng luận điểm về nguồn gốc thống nhất của các loài. Chứng minh sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hóa từ 1 nguồn gốc chung.

Khuyết điểm của học thuyết

 • Chưa giải thích được cơ chế di truyền.
 • Chưa giải thích được nguyên nhân phát sinh biến dị.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Theo Đacuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các

A. Biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên

B. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

C. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.

D. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động

Câu 2: Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loài

A. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau

B. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.

C. Được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.

D. Đều được sinh ra cùng một thời điểm và đều chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.

Câu 3: Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là:

A. Đacuyn

B. Lamac

C. Menđen

D. Mayơ

Câu 4: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là

A. Giải thích được sự hình thành loài mới   

B. Đề xuất khái niệm biến dị cá thể

C. Giải thích thành công sự hợp lí tương đối các đặc điểm thích nghi    

D. Phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT

Câu 5: Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

1. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể.

2. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

3. Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các cá thể trong quần thể.

4. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Đáp án:

1. A

2. B

3. A

4. D

5. B

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=2499833861298663636

https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *