Home / Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 23: Nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của từ

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 23: Nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của từ

Top three reasons for learning English | EF English Live

A

– Nguyên âm trong âm tiết được nhấn của 1 từ thường được phát âm giống nhau cho dù từ đó có được nhấn hay không.

A: Is she a DOCtor?                         /ˈdɒktə(r)/

B: NO, her SISter’s a doctor.        /ˈdɒktə(r)/

– Nguyên âm trong từ chức năng 1 âm tiết có thể thay đổi khi được phát âm (Unit 22). Nhưng nguyên âm trong các từ 1 âm tiết khác thì không thay đổi khi được phát âm.

từ chức năng: It’s for YOU. /fə/                 but: WHAT’S it FOR? /fɔ:/

từ khác: It’s a big CAT. /bɪg/                        It’s really BIG. /bɪg/

B.

Tuy nhiên, nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của 1 từ thì có thể khác nhau. Trong văn nói chậm rãi và cẩn thận, nguyên âm sẽ được phát âm đầy đủ, tròn từ. Nhưng trong văn nói bình thường, nguyên âm thường được lược giản thành /ə/ (hoặc đôi khi là /ɪ/).

Ví dụ: calendar có thể được đọc là /ˈkælɪndə(r)/ hoặc /ˈkæləndə(r)/; nguyên âm thứ 2 có thể đọc là/ə/ hoặc /ɪ/. Dưới đây là các từ có sự thay đổi của nguyên âm trong âm tiết không được nhấn.

/æ/ – /ə/

accelerate

accept

cassette

/ʊ/ – /ə/

calculate

documentary

regular

/əʊ/ – /ə/

omit

proclaim

microcosm

/ɒ/- /ə/

comparison

complain

concise

/ɔ:/- /ə/

forbid

forever

corridor

/aɪ/- /ə/ – /ɪ/

director

dilemma

financial

/ɪ/- /ə/

begin

hopeless

effective

/ɪti/ – /əti/

ability                    scarcity

density                                 security

 

Không cần thiết để lược giản những nguyên âm này trong khi nói, mặc dì việc này sẽ khiến nguyên âm nghe tự nhiên và thuần thục hơn.

C  

Trong một số từ, khi âm tiết không được nhấn kết thúc bằng 1 nguyên âm, theo sau đó là một âm tiết không được nhấn khác bắt đầu bằng 1 nguyên âm; thì 2 âm tiết đó có thể hòa lẫn vào nhau. Điều này chỉ xảy ra trong văn nói thường ngày. Trong văn nói chậm rãi và cẩn thận, cả 2 âm tiết đều được đọc:

văn nói chậm rãi: casual /ˈkæʒ.ju.el/ = 3 âm tiết

văn nói bình thường: casual /ˈkæʒ.jəl/ = 2 âm tiết

– Một số từ có cách phát âm tương tự: virtual, actual, adverbial, colonial, studious, obedient, ingredient, gradient

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *